دانلود واپیپرهای زیبا

تست هوش جالب نگه داشتن نفس

۹ مرداد ۱۳۹۷

سایت تفریحی دانلود والپیپر های زیبا

شناگری یک روز به خود افتخار می کرد که چه مدت می تواند نفس خود را زیر آب نگه دارد.

رکورد او ۶ دقیقه بود.

بچه ای که گوش داد گفت:

“این هیچ چیز نیست، من می توانم به مدت ۱۰ دقیقه زیر آب با استفاده از هیچ نوع تجهیزاتی بمانم.

شناگر به بچه گفت: اگر او بتواند این کار را انجام دهد،به او ۱۰،۰۰۰ دلار می دهد بچه این کار را کرد و پول را به دست آورد.

آیا می توانید دریابید که چگونه؟

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

جواب :

پسر ۱۰ دقیقه یک بطری آب روی سرش نگه داشته و پول دریافت کرد.


منبع : beytoote.com