دانلود واپیپرهای زیبا

‫تصاویر کاسینی از لحظات آخر ماموریت‬

۶ مرداد ۱۳۹۷

کاسینی جمعه گذشته با سوختن در اتمسفر زحل به پایان عمر خود رسید اما این سفینه فضایی میراثی از یافته ها و مشاهدات را از خود به جای گذشته که سال ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مجموعه ای از تصاویر از سوی ناسا به اشتراک گذاشته شده که توسط کاسینی به ثبت رسید و تاحدودی لحظات آخر این کاوشگر را نشان می دهند. با ما در دانلود والپیپر های زیبا همراه باشید.

کاسینی پیش از فرو رفتن در اتمسفر ضخیم زحل در پانزدهم سپتامبر، به مدت سیزده سال حول این سیاره در گردش بود. سقوط روز جمعه در واقع به یک ماموریت ۲۰ ساله پایان داد، ماموریتی که سیاره زحل را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در کنار ثبت تصاویر مهیجی که زحل و حلقه های جذاب آن را از نزدیک تر نشان می دهند، ابزار و تجهیزات کاسینی دیدگاه های بیشمار زیادی را مشخص نموده و برخی از ویژگی های جالب زحل را تعیین کرده است.

یکی از اطلاعات در طول فاز نهایی ماموریت کاسینی که به Grand Finale معروف شده بدست آمده است، در مرحله ای که کاسینی درمجموع ۲۲ جهش جسورانه را در شکاف ۲۴۰۰ کیلومتری میان سیاره و حلقه های آن به نمایش گذاشت. در طول این جهش ها بود که کاسینی نشان داد میدان مغناطیسی زحل دارای هیچ شیب بیرونی نیست. دانشمندان سیاره ای پیش از این باور به وجود درجه ای از شیب برای یک سیاره را در راستای حفظ میدان مغناطیسی داشته اند.

کاسینی به ارسال داده ها در طول پرش نهایی خود به درون زحل ادامه داده است و اطلاعاتی از درون اتمسفر این سیاره جمع آوری نمود که به ما در درک بهتر ترکیب سیاره کمک خواهد کرد و دانشمندان را دهه ها به تفسیر این اطلاعات مشغول می دارد. اغلب تصاویر قرار گرفته در این خبر مربوط به تصاویر ثبت شده از سوی کاسینی در آخرین ماموریتش می باشد.