دانلود واپیپرهای زیبا

‫حذف بیماری‌های ژنتیکی از جنین انسان با روش کریسپر‬

۲۲ تیر ۱۳۹۷

ابزار ویرایش ژن CRISPR-Cas9 به عنوان یک روش درمان در شرایطی مانند HIV و دیستروفی عضلانی بسیار مطلوب نشان داده، اما هدف نهایی استفاده از آن برای پیشگیری از بیماری ها از ابتدا می باشد. اکنون به لطف یک آزمایش پیش بالینی، دستیابی به این آینده کمی تحقق یافته است، در این آزمایش با موفقیت یک جهش موجب بیماری در جنین انسان اصلاح شده که این عمل موجب بازداری آن ژن از گذر به نسل های آینده می شود. با ما در دانلود والپیپر های زیبا همراه باشید.

CRISPR به دانشمندان امکان هدف قرار دادن ویرایش های گسترده ی ژنوم انسان ها، حیوانات و سایر ارگانیسم ها را می دهد. با استفاده از آنزیمی با نام Cas9، این روش یک توالی مشخص را شکار کرده، یعنی همان توالی که منجر به بیماری می شود، و آن را خارج نموده و با توالی خوش خیم تری جایگزین می نماید. درحالیکه این روش می تواند به نوعی جنجال برانگیز نیز باشد، اما قابلیت درمان سرطان، بهبود محصولات و مبارزه با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها را دارد.

تحقیقات جدید بر جهش های ژنتیک ارثی متمرکز است که می توانند موجب کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک شوند – نوعی بیماری قلبی نسبتا رایج و خطرناک. پژوهشگران از اسپرم حامل ژن معیوب استفاده کرده و آن را به یک اووسیت سالم (سلول تخمک) همراه با آنزیمی که قدرت اصلاح جهش را دارد، تزریق نمودند.

دانشمندان به این نتیجه دست یافته که جنین حاصل، ژن گمشده را با یک کپی سالم از والدین دیگر خود اصلاح می کند. بهتر اینکه این فرایند به جلوگیری از سایر مشکلات مشترک با ویرایش کریسپر کمک می کند. با اعمال در مرحله ی بعدی، برخی سلول های حاوی جهش می توانند نجات یافته و منجر به بیماری شوند، اما با شروع فرایند اصلاح درست در لحظه ی باروری – هنگامی که جنین فقط یک تک سلول است – DNA اصلاح شده از طریق هر سلول متعاقب تکرار می شود.

به این شیوه نه تنها بیمار از ژن معیوب خلاص شده، بلکه نسل های بعد از وی نیز دارای ژن معیوب نمی باشند و به این ترتیب در این نسل به طور موثری بیماری ارثی متوقف می شود.

شوخارت میتالیپوو، پژوهشگر ارشد این تحقیق گفته است: «با استفاده از این روش، می تواند بار بیماری ارثی در خانواده و در نهایت در جمعیت انسانی را کاهش داد.»

این تحقیق در واقع یک تست پیش بالینی جهت بررسی ایمنی و تاثیر این روش است و درحالیکه نیاز به توجه بهینه سازی های بیشتر قبل از اجرای آزمایشات بالینی است، نتایج بسیار مطلوب نشان داده اند. همانطور که در تحقیق اول و آزمایش بر روی تخمک های انسانی نشان داده شده، این روش می تواند روزی به کمک زوج هایی که قصد لقاح خارج رحمی را دارند بیاید، بخصوص افراد با شرایط ژنتیکی شناخته شده که نمی خواهند این شرایط را به کودکان خود منتقل کنند.

این تحقیق در ژورنال Nature منتشر شده است.