دانلود واپیپرهای زیبا

‫منشا سیگنال‌های رادیویی عجیب ستاره‌ای کشف شد‬

۲۴ تیر ۱۳۹۷

همانطور که چندی پیش در خبری از دانلود والپیپر های زیبا بیان شد، در ماه می رصدخانه ی آرسیبو واقع در پورتوریکو سیگنال های رادیویی عجیبی را از Ross 128، یک ستاره ی کوتوله ی قرمز با فاصله ی ۱۱ سال نوری از زمین، دریافت کرد. پس از تحلیل دقیق داده ها با کمک جستجوی پروژه ی هوش فرازمینی (SETI)، گروه اکنون منبع این سیگنال ها را مشخص کرده است و این نتیجه شاید به مذاق افرادی که به وجود بیگانگان و فضایی ها باور ندارد، چندان خوش نیاید.

بنا به اعلام اخترشناسان آرسیبو، «سیگنال ها متشکل از پالس های غیرقطبیده ی شبه متناوب پهن باند با ویژگی های انتشار مانند بسیار قوی هستند» و البته بسیار غیرمعمول هستند.

اخترشناسان سه توضیخ برای این انتقال را در کنار هم قرار دادند: فعالیت ستاره ای غیرمعمول از کوتوله ی قرمز، انتشار از اجرام پس زمینه ای دیگر، یا تداخل از ارتباطات ماهواره ای در مدار زمین.

گروه آرسیبو به تحلیل داده ها به پشتیبانی مشاهدات SETI با استفاده از تلسکوپ Green Bank و مجموعه ی تلسکوپ های Allen پرداخته و به این نتیجه رسیده که سیگنال عجیب – آنطور که آنها این سیگنال را نام گذاری کرده اند – احتمالا تداخلی از ماهواره های ثابت زمینی هستند. Ross 128 به استوای آسمانی نزدیک است و سیگنال ها در محدوده ی فرکانس هایی هستند که این ماهواره ها برای ارتباطات استفاده می کنند.

البته این پاسخ، پرسش هایی را نیز مطرح می کند. منشا زمینی نمی تواند مسئول ویژگی های انتشار مانند قوی سیگنال ها باشد اگرچه این امر را می توان به بازتاب های متعدد نسبت داد. پژوهشگران می خواهند به جستجو و بررسی بیشتر این موقعیت ادامه دهند تا به پاسخ درست تری برسند.